Usaha Wajar | Timberland Industries BANGUI
Ibu pejabat : Bangui + 236.75.50.28.60 B.P. : 808 french english chinese italy malaysia spanish

>

USAHA WAJAR

Pada bulan Oktober 2010 , Kesatuan Eropah ( EU) telah menerima pakai peraturan baru n. 995/2010 yang bertujuan untuk memerangi pembalakan haram dan perdagangan yang berkaitan .......


USAHA WAJAR

Peraturan ini merangkumi pelbagai produk kayu, termasuk produk kayu yang kukuh, lantai, papan lapis, pulpa dan kertas. Ini boleh digunakan untuk kedua-dua kayu dan produk yang diperolehi diimport dengan yang dihasilkan di seluruh negara. Kayu dan keluaran kayu, disertakan dengan lesen FLEGT atau yang sah CITES permit dianggap mematuhi kehendak Peraturan. Tujuan FLEGT adalah untuk menyelaras instrumen dan menggalakkan tingkah laku dan perjanjian yang bertanggungjawab ke atas pengurusan hutan global.

    18 Oktober 2008 telah diterbitkan pada Warta Rasmi Komuniti Eropah (L. 277 Shakira tahu 18/10/2008) Peraturan No. 1024 17 Oktober 2008 "di mana terdapat peraturan bagi permohonan SPR Peraturan n. 2173 / 2005 Majlis relatif kepada penubuhan skim pelesenan FLEGT import kayu ke dalam Komuniti Eropah. Lesen lesen / FLEGT boleh dikeluarkan hanya oleh pihak berkuasa negara-negara pengeluar yang telah menandatangani berkata VPA (Perjanjian Perkongsian Sukarela) dengan Kesatuan Eropah pada masa yang yang menyatakan perjanjian telah mula beroperasi dengan kemasukan negara dalam senarai di Lampiran I reg 2173/2005. Setakat ini, mereka telah menandatangani VPA dengan Ghana (20 November 2009), Cameroon (6 Mei 2010) dan Republik Congo (17 Mei 2010), yang berkuat kuasa dan tertakluk kepada penciptaan penyelesaian Koperasi setiap negara.TIMBERLAND INDUSTRIES ( BANGUI CENTRE LOGISTIQUE)

TI sijil CNSS
TI perakuan pemerbadanan
TI sijil NIF

konsesi hutan

PEA188


TI peruntukan
TI notif award PEA 0414.pdf
TI Conv prov TI 188

DOUALA LINK OFFICE

sebab sosial : TIMBERLAND INDUSTRIES
bentuk undang-undang : undang-undang Cameroon syarikat terhad

TI CBC Rib
Decret attribution PEA
TIC Akreditasi kastam
TIC pelepasan kastam
TIC pelan 0714

Quittance loyer 2017
Quitus 0218
Taxes forestières 0117
Patente 2017
Statut RCCM 0117
Quittance CNSS
contrat de travail1
contrat de travail2
contrat de travail3
Bulletin de paie
reglmt interieur 01
reglmt interieur 12
ATTESTATION BIVAC
Reçu etude socio economique
Marteau forestier